459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Přehnané nároky, nespokojenost, kritika

Popis přehnaných nároku, nespokojenosti, kritiky

Druzí se většinou nechovají, jak bychom chtěli. Na druhou stranu my jistě neděláme to, co by požadovali oni od nás.

Příčiny

  • nespokojenost s vlastními schopnostmi a výsledky
  • snaha o zlepšení druhých, mnohdy na úkor změny sebe
  • nedostatek sebedůvěry

Možné následky a komplikace tohoto postoje

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)